Wupload idzie w ślady FileSonic!

Niestety wstrzymujemy możliwość pobierania plików z Wupload.com. Wupload w ślad za FileSonic ogłosiło zablokowanie dzielenia się plikami, jednocześnie informując iż możliwe jest jedynie wysyłanie i pobieranie plików w obrębie własnego konta.