Regulamin

1. Wstęp

Regulamin ma na celu określenie podstawowych warunków korzystania z serwisu internetowego DLoader.pl, znajdującego się pod adresem internetowym dloader.pl. Każdy użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Definicje

a. DLoader.pl - Serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym DLoader.pl

b. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu DLoader.pl. Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

c. Zasób - plik ulokowany na zewnętrznym serwerze nie należącym do DLoader.pl

d. Strona główna - Strona internetowa, której adres URL to http://dloader.pl/ lub http://www.dloader.pl/.

e. Podstrona - każda strona internetowa w domenie dloader.pl, która nie jest Stroną Główną.

3. Postanowienia ogólne

a. Serwis DLoader.pl nie przechowuje na swoich serwerach żadnych plików. Gromadzi jedynie odnośniki do plików ulokowanych na serwerach ogólnodostępnych w Internecie. Użytkownik pobierając dany zasób, pobiera go na własną odpowiedzialność, deklarując przy tym, iż posiada odpowiednią wymaganą licencję, a pobrany zasób traktuje jako kopie zapasową.

b. Korzystanie z serwisu DLoader.pl oznacza, iż użytkownik zaznajomił się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje, oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

c. Serwis DLoader.pl nie propaguje w żaden sposób piractwa, ani żadnej innej formy łamania prawa.

d. Jeżeli dany zasób narusza Polskie Prawo, użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu podając adres internetowy URL do podstrony, na której możemy go znaleźć. Wówczas administracja usunie daną podstronę lub możliwość pobierania z niej owego zasobu, jeśli zasób okaże się sprzeczny z prawem.

4. Postanowienia końcowe

a. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://dloader.pl/regulamin

b. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania na tej stronie serwisu.

c. DLoader.pl nie odpowiada za żadne straty i uszkodzenia spowodowane korzystaniem z serwisu DLoader.pl lub wpływem zasobu pobranego za pomocą DLoader.pl

d. Serwis DLoader.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.